Onlinefolket
Säsong 3 - 2018,

Årets första SEO-snack Öresund – 2018

februari 26, 2018

SEO-snack Öresund är en after work för oss som arbetar med olika aspekter av digital kommunikation. Jag (Ehsan Noroozi) var där i egenskap av programledare för Onlinefolket och försökte checka stämningen och ta pulsen på SEO-branschen i södra Sverige.

SEO-snack Öresund - 2018

SEO-snack Öresund – 2018

Höjdpunkter från SEO-snack Öresund

För mig personligen var det en höjdpunkt att så många av mina elever närvarade. Jag vill med den drucknes envishet hävda att dessa after works och andra liknade branschsammankomster är livsblodet i vår del av SEM & SEO branschen. Egentligen är det livsblodet i all form av digital kommunikation då vi allt mer måste se till hela kundresan och alla verksamhetsområden kräver en förståelse för ekosystemet i helhet. Att ta del av de rum, de utrymmen där specialister inom olika grenar får fritt och förutsättningslöst samtala och utbyta erfarenheter ger hela branschen i denna region en konkurrensfördel gentemot de regioner där våra branschkollegor inte lika aktivt deltar i dessa sociala aspekter av yrket.

En annan höjdpunkt för mig var intervjun med Jonas Lindblom som är Sales and Marketing Manager på NordicFeel.se . Han berättade nämligen om den tiden då han optimerade för Alta Vista.
För de lyssnare och läsare som inte känner till Alta Vista – det är en sökmotor från en tid då människor surfade på telefonmodemuppkopplingar.
Vi hade även lite tankar på det här med voice, som uppenbarligen är allas nyaste buzzword.

Andra höjdpunkter var samtal kring de diverse utbildningar som finns inom digital marknadsföring, vad eleverna på de olika skolorna tyckte att lärarna gör bra och vad de tyckte saknades i utbildningarna.

Vem ska lyssna på detta avsnittet?

Detta avsnittet är egentligen till för alla som inte själva kunde vara där (SEO-snack Öresund). Jag har försökt sammanfatta samtalen och stämningen, men saker som nämns är till exempel voice search, adwords certifikat, SEO för bilder och globala domänhanteringsstrategier.

Kommentera

Scroll to top