Onlinefolket
Säsong 2 - 2017,
59 MINS

Brian Clifton – Analyticsguru

november 10, 2017

Brian Clifton är författare till böckerna Advanced Web Metrics & Successful Analytics. Mellan 2005 och 2008 var han dessutom anställd av Google som chef för Analytics i Europa. Jag fick möjlighet att träffa honom på hans kontor på Search Integration i Helsingborg. Där gjorde jag mitt bästa för att inte verka helt tappad när jag gav mig in i en knapp timmeslång diskussion med en av världens främsta Analyticsexperter kring webbanalysens verklighet idag och dess potential för framtiden.

Brian Clifton – Specialist vs generalist

Det räcker inte att vara generallist längre enligt Brian Clifton. Han menar att den tiden är förbi och att man idag måste speciallisera sig för att komma in på djupet. Dels för att man annars snabbt hamnar efter konkurrenterna men också för att det är i djupet som de mest intressanta sakerna händer, oavsett om man specialiserar sig i analytics eller något annat.

Den digitala omognaden

I sin bok, Successful Analytics, tillägnar han ett helt avsnitt till att bygga arbetslag för att arbeta med webbanalys och hantering av webbdata. Förbehållet att han bygger ett fiktivt team med utgångspunkt i vad han hade upplevt som optimalt och inte förankrat i något specifikt företags ansträngningar eller något case. Med andra ord skriver han om sitt dream-team snarare än en verklighetsförankrad erfarenhet. Han beskriver ett arbetslag bestående av fem personer. En Strategisk marknadsförare, en taktisk marknadsförare, en teknisk marknadsförare, en konverteringsoptimerare och slutligen en person som han kallar för data-detiktiv och data-storyteller. En ”data scientist” bör se sig som detektiv eller underrättelseanalytiker. Att samla in, kategorisera och rapportera data räcker inte. En person som kan ta reda på saker som man inte visste att man behövde veta eller leta efter. Men samtidigt en person som kan tolka datan för alla som inte jobbar med webbdata till vardags – typ företagsstyrelsen etc.

Att verkligheten snarare är att företag har en eller ett par personer som ska hantera hela onlinenärvaron och inte bara analyticsen, beror på en digital omognad menar Brian Clifton.

Den skeva datakvalitén

När stryrelser och beslutsfattare möts av webbtrafiksdata reagerar de ofta med skepsism för att de i maggropen känner att datan inte stämmer. Det stämmer i varje fall inte överrens med resten av deras verklighetsbild och annan data så som business intelligens data eller ekonomisk data. Det beror på datakvalitén och där behöver gemene webbanalytiker förbättra sig. En stor del av intervjun snackade vi just om utmaningen med dålig datakvalitet.

Vem bör lyssna på denna intervju?

Om du jobbar med analytics på daglig basis eller är beslutsfattare och känner i maggropen att du behöver skruva upp verksamhetens ansträngningar inom området webbanalys, bör du lyssna på denna intervju.

Kommentera

Scroll to top