Onlinefolket
Säsong 2 - 2017,
58 MINS

Karin Ohlsén om utbildningar

augusti 21, 2017

Karin Ohlsén är grundare och VD på InfoMediaTech. Ett företag som tillhandahåller utbildningar inom bland annat design, marknadsföring och kommunikation. Under en knapp timme snackade vi om utbildningar, tender innom utbildningsbranschen och utmaningarna som går hand i hand med att dels köpa utbildningar men även att tillhandahålla eller sälja utbildningar.

Karin Ohlsén – köptips

Det är inte alltid lätt att köpa utbildningar. Det är svårt att veta vad man ska förvänta sig och ännu svårare att veta vad man får. Många gånger är rubriken eller titeln på utbildningen missvisande. Ibland är den inte missvisande, men inte heller tydlig. Till exempel är det svårt att veta att CPC betyder Cost Per Click INNAN man gått en utbildning om till exempel mediaköp online. Ibland är beskrivningen av innehållet så svepande att läsaren inte får ett bra grepp om vad exakt innehållet i kursen eller utbildningen består av.

Det gäller att ha en klar bild av problemet som man vill ”utbilda bort”

säger Karin Ohlsén.

Hon fortsätter med att säga att det åligger henne som tillhandahåller utbildningen att snacka med kunden och lära känna kunder och dennes behov, så hon kan rekommendera rätt utbildning till rätt person.

Utbildning i en föränderlig värld

Kommunikations & marknadsföringsbranschen har förändrats och fortsätter att förändras. Faktum är att det går så fort nu att dem av oss som inte fått in vanan att kontinuerligt lära oss nytt, fort hamnar på efterkälken och kan så småningom inte alls vara med och konkurrera. Man kan komma en bra bit med att läsa artiklar och ”How to”s, white papaers och guider, men man kommer inte hela vägen. Ofta är det helt enkelt mer kostnadseffektivt att lägga ner tiden och pengarna och utbilda sig ordentligt, men visst är det svårt att orientera sig i utbildningsdjungeln.

Detta avsnitt vänder sig till dig som just är i processen av att orientera dig i utbildningsdjungeln. Här får du en kanpp timme om hur landet ligger i den där djungeln, av och med Ehsan Noroozi och Karin Ohlsén.

Kommentera

Scroll to top