Onlinefolket
Säsong 2 - 2017,
56 MINS

Mattias Nilsson – CTO Pixelant

september 20, 2017

Mattias Nilsson är tekniskt lagd. Han är faktiskt CTO på Pixelant, en webbyrå som bland annat i år axlat rollen som arrangör av den årliga internationella TYPO3-konferansen. Målet med samtalet var att tillsammans brygga gapet mellan kommunikatör och marknadsförare på ena sidan och tekniker och utvecklare på andra sidan. Det finns nämligen ett gap som behöver bryggas.
Med åren har mitt arbete som kommunikatör och marknadsförare kommit att kräva allt mer teknisk kunskap av mig. Jag hade aldrig avsikten att lära mig bygga hemsidor själv – jag bara blev trött på att vänta på att en teknisk kunnig människa skulle hjälpa mig. Jag hade aldrig avsikten att lära mig vad ett script är och java var slang för kaffe i min värld. I denna intervjun ville jag se om det förändrade landskapet även tvingat teknikerna och utvecklarna att lära sig nytt och då främst nytt inom kommunikatiom och marknadsföring.

Mattias Nilsson – Tekniker & utvecklare

På Mattias LinkedIn skriver han att han behärskar HTML, CSS, XML, PHP, ASP.NET, C#, Visual Basic, Python, Javascript, Java, Object Orientation, UML, MySQL, MSSQL, Sencha Touch, Magento, AJAX, TYPO3 Flow, Ember.js, GIT, SVN, TYPO3 CMS, TYPO3 Neos, TYPO3 Fluid, ExtJS, Omniture Sitecatalyst, jQuery, AngularJS, PhalconPHP, EmberJS, React.js och Redux.
För de flesta av oss betyder de här inte mycket men jag kan avslöja att Visual Basic till exempel härstammar från en enklare tid. En tid då datorer inte tvunget hade färgskärm och disketter såldes i flera storlekar – Både 3,5 tums och 5.25 tums. En tid innan internet och innan modem. jQuery är väl andra ändan av samma spectrum. Det är ett java-script-”bibliotek” specialanpassat till clientsidan av HTML-script. Översatt till svenska, så är jQuery en vidareutveckling av ett verktyg som används för att ge oss den webbupplevelse vi alla har kommit att uppskatta och förvänta oss.

Gapet mellan marknadsfolk och tekniker

Redan på respektive LinkedInprofil ser vi gapet mellan dessa världar. Samtidigt kräver situationen att både vi marknadsförare blir mer tekniskt lärda, men även att tekniker bättre förstår kommunikation och marknadsföring.
I en knapp timme redogör Mattias Nilsson för hur hans väg har sett ut och hur han hoppas att framtiden kommer att utvecklas. Gemensamt för oss alla är att vi alla hyser stort hopp till automatisering av diverse processer.

Kommentera

Scroll to top