Onlinefolket
Säsong 2 - 2017,
51 MINS

Niels Mouritzen – Tourism Capacity

januari 13, 2017

Niels Mouritzen är destinationsmarknadsföraren som har en passion för puckelpist, bakning och Sverige. Större delen av det senaste decenniet har han ägnat åt att marknadsföra Sverige, främst till danskarna. Idag driver han Tourism Capacity.
Under en knapp timme hade jag privilegiet att intervjua honom inför livepublik under en av våra inspirationsluncher här hos Davidhallsgruppen.

Niels Mouritzen – från bagare till marknadsförare

I an akt av trots mot sina föräldrar valde en ung Niels Mouritzen att utbilda sig till bagare. Föräldrarna hade hoppats på att han skulle välja en akademisk bana snarare än yrkesskola. Så småningom gjorde Niels precis så. Han utbildade sig akademiskt. För oss berättar han öppet och ärligt om dels sina unga år där han bland annat tillsammans med sin vän startade kanske den första versionen av det som idag kallas för internetcafé.

Destinationsmarknadsföring och skillnader mellan danskar och svenskar

Vad skiljer svenskar och danskar och vad skiljer våra resevanor? Naturen är och förblir Sveriges främsta USP eller selling point och det har inte förändrats. Men i och med digitaliseringen av samhället, har destinationsmarknadsföringen verkligen förändrats. Men än finns det massor att göra. Till exempel behöver naturen vara mer ”kommersiellt gångbart” och mer tillgänglig.
En aspekt av destinationsmarknadsföring är att det allt som oftast är väldigt många intressenter vilket mynnar ut i ganska komplicerade relationer i förhållande till varandra och således finns det många olika särintressen, många olika förväntningar. Men hur mäter man framgång när inte förväntningarna är de samma för alla intressenter?Turismen är en växande bransch och således är även destinationsmarknadsföring en växande bransch. Men det finns ett moment 22 i destinationsmarknadsföring då det är en utmaning att visa på ROI i vissa typer av kampanjer. Samtidigt finns här potential. Trenderna visar på att alla reser mer och Sverige är en otroligt produkt att sälja i sammanhanget.

”Det liknar ju Danmark – det är superfint!” – Säger Niels Mouritzen

innan han pedagogiskt och tålmodigt förklarar för mig och publiken hur denna komplicerade affär ser ut och hur man marknadsför den.

Kommentera

Scroll to top