Onlinefolket
Säsong 2 - 2017,
35 MINS

Tanya Daranee Tienprasit – Analytiker på Knowit

augusti 14, 2017

Tanya Daranee Tienprasit är digital analytiker eller webbanalytiker på Knowit. Under en dryg halvtimme delade hon med sig av hur hennes vardag ser ut, vilka hennes utmaningar är och bjöd på en och annan smart insikt om hur man bäst förvaltar sina resurser.

Tanya Daranee Tienprasit – från sälj till analys

Innan hon utbildade sig till analytiker, jobbade Tanya med försäljning av lyxproduker. Närmare bestämt försäljning av smycken. Det var i egenskap av säljare i detaljhandeln som hon blev varse vikten av att läsa av sina kunder. Redan när de tog första steget in, började Tanya läsa av dem, för att kunna bemöta dem rätt och hjälpa dem att lämna butiken som nöjda kunder snarare än fönstershoppare. Idag gör hon samma sak, fast digitalt. Och istället för att titta på en kund åt gången, tittar hon på alla kunder (läs: trafik) samtidigt. Målet är dock detsamma. Att se hur man bättre kan bemöta besökarna och deras förväntningar, så de lämnar som nöjda kunder.

Analytikerns roll i organisationen

Vad är analytikenrns roll och viklen roll spelar analytikern i den moderna, kundcentrerade organisationen? Tillsammans disskuterar vi utmaningarna. Dels utmningen att tolka datan och dra vettiga och smarta insikter, men även utmaningen att få resten av organisationen att arbeta datadrivet. Vi hann till och med vrida och vända på infallsvinkeln eller utgångspunkten. Det vill säga huruvida man utgår från ett specifikt problem när man tittar på datan eller om man tittar på datan för att upptäcka specifika problem.

Googlig eller oGooglig? – DET är frågan

Tanya Daranee Tienprasit är mån om sitt eget personliga varumärke. Hon använder sina kunskaper inom webbanalys för att ständigt övervaka och förbättra sin egen digitala närvaro. Tanya menar att det är viktigt för var och en av oss att ta kontroll och ansvar för vår egen digitala närvaro. Allt som oftast sker nämligen första intrycket online, och inte när man först möts.

Kommentera

Scroll to top